Product Info

White Wedding Pedestal

White Wedding Pedestal

Elegant white pedestal. 40' high. 

Rental Rates
  • Day
    $8.00